Hướng dẫn giải Toán THPT quốc gia

HOCMAI cung cấp hướng dẫn giải, video hướng dẫn giải chi tiết cùng với nhận định về đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2016

  • Video hướng dẫn giải đề Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Tại đây
  • Video hướng dẫn giải đề Toán – Thầy Nguyễn Thanh Tùng Tại đây
  • Nhận định đề thi môn Toán THTP quốc gia 2016 Tại đây

Toan_bandep_001

Toan_bandep_002

Toan_bandep_003

Toan_bandep_004

Toan_bandep_005

Toan_bandep_006

Toan_bandep_007

Toan_bandep_008

Toan_bandep_009

Just begin

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!