95 trường ĐH sử dụng học bạ THPT để xét tuyển

Đã có rất nhiều sĩ tử gửi câu hỏi đến Hocmai hỏi về các trường ĐH dùng phương án sử dụng học bạ THPT để xét tuyển THPT quốc gia. Vì vậy, Hocmai tổng hợp thông tin và cung cấp cho các sĩ tử thông tin liên quan đến vấn đề này.

Theo quy chế của Bộ GD công bố ngày 18/2/2016 bổ sung đối với các trường ĐH sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10).

Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy đinh.

Lưu ý:

– 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12.

– 6 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.

Hocmai cập nhật danh sách 95 trường ĐH đã có thông tin xét điểm học bạ để tuyển sinh. Danh sách sẽ được cập nhật khi có thông tin mới. Các sĩ tử nhớ lưu đường dẫn để được cập nhật thông tin thường xuyên nhé.

STT Tên trường Học kỳ xét tuyển Điểm xét tuyển % Xét tuyển Môn xét tuyển Ghi chú
1 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM (Điều kiện sơ tuyển) 5 học kỳ 6.5 điểm Điểm trung bình cộng 5 học kỳ Chi tiết
2 Đại học Bách khoa Hà Nội (Điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ 20 điểm Tổng điểm 3 môn thi xét tuyển Chi tiết
3 Đại học quốc tế Sài Gòn Lớp 12 ĐH:6.5 điểm,

CĐ:6.0 điểm

Điểm trung bình các môn xét tuyển Chi tiết
4 Đại học Phan Thiết 6 học kỳ ĐH:6.5 điểm

CĐ:5.5 điểm

100% Điểm trung bình cộng các môn ở THPT Chi tiết
5 ĐH Bình Dương

 

6 học kỳ 100% 3 môn theo khối đăng ký xét tuyên Chi tiết
6 Đại học Nguyễn Trãi 5 học kỳ 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển
7  Đại học Thành Đô 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ: 5.5 điểm

3 môn theo khối đăng kỹ xét tuyển Chi tiết
8 Đại học Hòa Bình 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ:16.5 điểm

70% Tổng điểm các môn khối A Chi tiết
ĐH:17 điểm (năng khiếu 5.5; văn hóa 6) Tổng điểm các môn khối H, H1 Chi tiết
ĐH: 17.5 điểm ( năng khiếu 5.5, văn hóa 6) Tổng điểm các môn khối V, V1 Chi tiết
9 Đại học Hoa Sen 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ:5.5 điểm

Điểm trung bình cộng Chi tiết
10 Đại học công nghệ miền Đông 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ: 5.5 điêm

Điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
11 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu  2 học kỳ lớp 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ: 5.5 điểm

40% Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
12 Đại học Công nghệ TP HCM Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Riêng ngành Dược: 20 điểm ĐH, 18.5 điểm CĐ

30% Điểm trung bình 3 môn của lớp 12 trong tổ hợp môn để xét tuyển Chi tiết
13 Đại học Kinh tế tài chính TP HCM Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

30% Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển Chi tiết
14 ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 3 năm lớp 10, 11, 12 Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển Chi tiết
15 ĐH Công nghê và Kinh doanh Hà Nội 3 năm lớp 10, 11, 12 Chi tiết
16 ĐH Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh 5 học kỳ 18 điểm 10% 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển Chi tiết
17 Học viên báo chí tuyên truyền (Điều kiện sơ tuyển) Học bạ THTP 6 điểm Kết quả học tập trung bình từng năm học Chi tiết
18 Đại học Đông Đô (Điều kiện xét tuyển) 2 học kỳ lớp 12 36 điểm Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lơp 12 Chi tiết
19 Đại học Đại Nam Lớp 12 ĐH: 18 điểm Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
20 Đại học Kinh Tế Nghệ An 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

70% Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
21 Đại học Hồng Đức 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
22 Đại học Nguyễn Tất Thành Lớp 12 ĐH: 15 điểm

CĐ: 12 điểm

Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
23 Đại học Tân Trào Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
24 Đại học Khoa học Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) Lớp 12 36 điểm Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 Chi tiết
25 Đại học Xây dựng miền Trung 6 học kỳ ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

ĐH: 25%

CĐ: 50%

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
26 Đại học Trưng Vương Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

70% Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
27 Đại học Hải Phòng Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

40% Điểm TB cộng các môn ở THPT Chi tiết
28 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) 2 kỳ học lớp 12 36 điểm 40% Tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH của 2 học kỳ lớp 12 Chi tiết
29 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (Chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế, và cao đẳng) Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

 

40% Tổng điểm các môn xét tuyển Chi tiết
30 ĐH Đồng Tháp Học bạ THPT 40% Chi tiết
31 Đại học Kinh tế Luật – ĐH Quốc gia HCM 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 16.5 điêm

CĐ: 6 điểm

Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học Chi tiết
32 Đại học Lâm Nghiệp Học bạ THPT 40% Chi tiết
33 Đại học Quốc gia TP HCM 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 6.5 điểm

CĐ: 6 điểm

Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học Chi tiết
34 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum Học bạ THPT Chi tiết
35 Khoa giáo dục thể chất – ĐH Huế 5 kỳ học 10 điểm 50% Tổng điểm trung bình cộng môn Toán, Sinh Chi tiết
36 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 5 học kỳ 18 điểm 30% Điểm trung bình cộng 5 học kỳ của các môn xét tuyển Chi tiết
37 ĐH Khoa Học – ĐH Huế (Ngành kiến trúc) 4 học kỳ 12 điểm 20% Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển Chi tiết
38 Đại học Tiền Giang 5 học kỳ Chi tiết
39 Đại học Buôn Ma Thuột (Dược học) 4 học kỳ 18 điểm 50% Điêmr trung bình cộng của tổ hợp 3 môn (khối A, B của 4 học kỳ) Chi tiết
40 Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa Học bạ THPT 60% Chi tiết
41 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Học bạ THPT Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển Chi tiết
42 ĐH Kinh tế va quản trị kinh doanh Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) Lớp 12 36 điêm Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 Chi tiết
43 Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên (Điều kiện xét tuyển) 2 học kỳ lớp 12 40 điểm 40% Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 Chi tiết
44 Phân hiệu Đh Thái Nguyê tại Lào Cai 2 học kỳ lớp 12 36 điểm 40% Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 Chi tiết
45 ĐH Công nghệ Thông tin và truyền thông 2 học kỳ lớp 12 36 điểm 50% Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 Chi tiết
46 Đại học Hàng hải Việt Nam Học bạ THPT Chi tiết
47 Đại học Thái Bình Dương Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

Điểm trung bình lớp 12 Chi tiết
48 Đại học Hùng Vương Học bạ THPT Chi tiết
49 ĐH Yersin Đà Lạt Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
50 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Học bạ lớp 12 20 – 30% Chi tiết
51 ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

Điểm trung bình lớp 12 Chi tiết
52 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
53 Đại học Công nghệ TP HCM Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
54 Đại học Đông Á Lớp 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ: 5.5 điêm

Điểm trung bình lớp 12 Chi tiết
55 Đại học Lương Thế Vinh Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

50% Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
56 Đại học công nghệ thông tin Gia Định Lớp 12 ĐH: 6.0 điểm

CĐ: 5.5 điểm

80% Điểm trung bình lớp 12 Chi tiết
57 Đại học Phú Xuân Lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

50% Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
58 Đại học Vinh Học bạ THPT Chi tiết
59 ĐH Công nghiệp Việt Trì Lớp 12 ĐH: 18 điểm Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
60 Đại học kinh tế công nghiệp Long An Lớp 12 60% Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 Chi tiết
61 Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
62 Đại học Hoa Lư Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
63 Đại học Võ Trường Toản Học bạ THPT 50% Chi tiết
64 Đại học Kiên Giang Học bạ THPT 60% Chi tiết
65 Đại học dân lập Hải Phòng Lớp 12 6 điểm 50% Tổng điểm 3 môn xét tuyển Chi tiết
66 Đại học Kinh Bắc Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

40% Điểm trung bình lớp 12 Chi tiết
67 Đại học Duy Tân 2 học kỳ lớp 12 ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

40% Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
68 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 3 năm lớp 10, 11, 12 ĐH: 6.0 điểm Điểm bình quân của điểm trung bình 3 năm học Chi tiết
69 Đại học Sao Đỏ 3 năm lớp 10,11, 12 Chi tiết
70 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Lớp 12 18 điểm 50% Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
71 Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh Lớp 12 10 điểm 75% Tổng của trung bình cộng 2 môn Toán, Sinh Chi tiết
72 Đại học Tây Đô Học bạ THPT ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

 

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
73 Đại học Bạc Liêu 5 học kỳ Chi tiết
74 Đại học tài chính quản trị kinh doanh 3 năm lớp 10, 11, 12 6 điểm 30% Điểm bình quân của điểm trung bình 3 năm THPT
75 Đại học Quảng Bình 3 năm lớp 10, 11, 12 Chi tiết
76 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 3 năm lớp 10, 11, 12 18 điểm 30% Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
77 Đại học Mỹ thuật công nghiệp Học bạ THPT Chi tiết
78 Đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị Học bạ THPT 80% Chi tiết
79 Đại học Mỹ thuật Việt Nam Học baj THPT
80 Đại học FPT  5 học kỳ 30% Chi tiết
81 Đại học Thái Bình Lớp 12 30% Chi tiết
82 Đại học Tây Bắc 5  học kỳ ĐH: 18 điểm

CĐ: 16.5 điểm

50% Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
83 Đại học Phương Đông Lớp 12 Chi tiết
84 Đại học Hải Dương ĐH: 6 điểm

CĐ: 5.5 điểm

50% Điểm trung bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
85 Đại học công nghiệp Vình Học bạ THPT 70% Chi tiết
86 Đại học Việt Bắc 3 năm lớp 10, 11, 12 70%
87 Đại học Thành Đông Lớp 12 80% Chi tiết
88 Đại học Thành Tây Lớp 12 ĐH: 6 điểm 60% Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển Chi tiết
89 Đại học Phạm Văn Đồng Lớp 12 50% Chi tiết
90 Đại học Công nghệ Sài Gòn Học bạ THPT Chi tiết
91 Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương Học bạ THPT 70% Chi tiết
92 Đại học Phân Châu Trinh Lớp 12 ĐH: 6 điểm

CĐ 5.5 điểm

Điểm trung bình chung các môn Chi tiết
93 Đại học Quốc tế miền Đông Lớp 12 18 điểm 40% Tổng điểm trung bình bình 3 môn xét tuyển Chi tiết
94 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh Học bạ THPT Chi tiết
95 Đại học thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh 5 học kỳ Chi tiết

720x90

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!