Sinh thái học thường chiếm khoảng 10 câu trong đề thi trong đó phần lớn là lí thuyết và ứng dụng. Giúp học sinh hệ thống hóa lí thuyết để áp dụng là bài tập chuyên đề này, thầy Nguyễn Thành Công đã lưu ý tất cả những kiến thức không thể bỏ qua bằng sơ đồ tư duy sau:

infographics sinh thai hoc

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!