Quiz Tiếng Anh về trung thu: Bạn “bó tay” hay “qua cửa”?

Câu hỏi: Bài múa không thể thiếu trong Tết Trung thu là gì?

C. Dragon dance (múa rồng) là đáp án đúng, múa rồng là điệu múa không thể thiếu trong Tết trung thu.

trac-nghiem-trung-thu
Nguồn: dantri4.vcmedia.vn

5. In Vietnam, Mid-Autumn festival is considered the festival of whom?

  1. Women
  2. Children
  3. Couples
Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!