Quiz Tiếng Anh về trung thu: Bạn “bó tay” hay “qua cửa”?

Câu hỏi: Tết Trung thu bắt nguồn từ quốc gia nào?

B. China là đáp án đúng!

trac-nghiem-trung-thu
Nguồn: cms.kienthuc.net.vn

3. What is the main ingredient of a traditional mooncake?

  1. Egg yolk
  2. Sweet rice
  3. Mung bean
Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!