[Video] Teen 97 nói về hiệu quả học PEN

Nhiều anh chị 97er, nay là sinh viên năm thứ 2, đã học và chia sẻ rất rõ về cách học online và Giải pháp PEN:

Dưới đây là phương pháp của bạn Lưu Tiến Dương, đạt 38,5 điểm/4 môn, hiện đang là sinh viên Đại học Y Hà Nội chia sẻ:

Mời các bạn xem thêm chia sẻ của một sinh viên Đại học Công nghiệp sau khi học các bài giảng của HOCMAI:

Các bạn xem thêm các bài viết dưới để hiểu rõ thông tin về các khóa học PEN tại HOCMAI:

 

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!