Teen 2k mà không biết điều này thì quay lại học lớp 11 ngay đi thôi!

Đán án C: Nhầm rồi nè, vì đáp án là 3 cơ nhé 😉

Trong phần kiến thức hình học không gian lớp 11 có 3 chương: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng; đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. 3 chuyên đề nền tảng khi lên 12 2k sẽ được chuyên sâu hơn đó là: Quan hệ song song trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian và véc tơ trong không gian.

Nếu chưa nắm chắc những chuyên đề này, 2k có thể tham khảo Giải pháp PEN giúp các bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề: ôn tập toàn diện kiến thức lý thuyết, luyện mọi dạng đề, nắm vững cách làm các dạng bài có thể thi; đồng thời rèn luyện được kỹ năng, phản xạ nhanh nhạy khi làm bài để tự tin đạt được thành tích cao nhất.

Câu hỏi 2: Theo bạn, những phương pháp nào sau đây là phương pháp giúp giải nhanh Toán trắc nghiệm?

  1. Phương pháp đặc biệt hóa, tổng quát hóa
  2. Tư duy nhất quán, tư duy định tính
  3. Tư duy ước lượng, tư duy truy hồi
  4. Cả A và C
  5. Cả B và C

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!