Ôn tập học kỳ II môn Hóa học lớp 11 cùng HOCMAI

Học kỳ II năm 11, Hóa học có thêm phần Hữu cơ với rất nhiều kiến thức mới và khó. Vậy làm sao để có thể ôn tập tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới? Cùng xem đề cương ôn tập chi tiết do các thầy giáo tại HOCMAI biên soạn dưới đây nhé!

Lý thuyết cần nắm vững

Chương 5. Hidrocacbon no

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp ankan.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của ankan.

Chương 6. Hidrocacbon không no

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp anken, ankadien, ankin.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của anken, ankadien, ankin.

Chương 7.  Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp hidrocacbon thơm.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của hidrocacbon thơm.

Chương 8.  Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp ancol, phenol.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của ancol, phenol.

Chương 9.  Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp andehit, axit cacboxylic.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của andehit, axit cacboxylic.

Các dạng bài tập cần nắm vững

Chương 5. Hidrocacbon no

 • Dạng bài lý thuyết về ankan liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: thế, tách, đốt cháy, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các ankan với các hợp chất hữu cơ khác.

Chương 6. Hidrocacbon không no

 • Dạng bài lý thuyết về anken, ankadien, ankin liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài nhận biết hidrocacbon không no.
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: AgNO3/NH3, cộng, đốt cháy, trùng hợp, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các hidrocacbon không no với các hợp chất hữu cơ khác.

Chương 7.  Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

 • Dạng bài lý thuyết về hidrocacbon thơm liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài nhận biết hidrocacbon thơm.
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: thế, trùng hợp, đốt cháy,  …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các hidrocacbon thơm với các hợp chất hữu cơ khác.

Chương 8.  Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

 • Dạng bài lý thuyết về ancol, phenol: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của ancol: phản ứng cộng Na, phản ứng cháy, oxi hoá ancol bởi CuO, phản ứng tách nước, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của phenol: phản ứng cộng Na, phản ứng với NaOH, phản ứng với dung dịch brom, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp ancol, phenol với các hợp chất hữu cơ khác.

Chương 9.  Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

 • Dạng bài lý thuyết về andehit, axit cacboxylic: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của andehit: phản ứng cháy, tác dụng với H2, tráng bạc, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của axit cacboxylic: phản ứng cháy, phản ứng với ancol, phản ứng với kim loại, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp andehit, axit cacboxylic với các hợp chất hữu cơ khác.

Các bạn hãy ôn luyện thật tốt theo đề cương ở trên để giành được điểm thật cao nhé! Ngoài ra, HOCMAI đang miễn phí khóa ôn thi học kỳ II môn Toán, các bạn nhanh tay đăng ký nhận quà NGAY TẠI ĐÂY nhé!

Xem thêm

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!