Thông tin dành cho 99er định vào các trường khối A, B

Kỳ thi THPT QG 2017 có sự thay đổi nhiều về cấu trúc, hình thức thi, đồng thời xuất hiện nhiều dạng bài lạ. Để chuẩn bị cho việc ôn tập tốt nhất, teen 99 định vào các trường khối A, B nên chú ý những phân tích sau:

Môn Lý

Cấu trúc đề minh họa gồm 40 câu (40% lý thuyết, 60% bài tập) làm trong thời gian 50 phút, 60% ở mức độ dễ (24 câu), 30% ở mức độ vận dụng (12 câu) và 4 vận dụng cao (10%) dùng để phân loại học sinh. Nội dung kiến thức thuộc chương trình Vật lí THPT nhưng chủ yếu nằm trong lớp 12 và bao gồm 7 chuyên đề.

Những chuyên đề sau chiếm tỷ lệ lớn trong đề thi:

Chuyên đề Điện xoay chiều: Chiếm 20%

 • Đại cương về điện xoay chiều: 3 (số câu)
 • Mạch RLC nối tiếp: 3
 • Công suất và hệ số công suất: 1
 • Máy biến áp – truyền tải điện năng: 1

Về độ khó, dễ trong chuyên đề: Các câu trung bình thuộc phần đại cương về dòng điện xoay chiều và các đại lượng đặc trưng trong đoạn mạch đơn giản (1 phần tử, hai phần tử): độ lệch pha, công suất và hệ số công suất, cảm kháng, dung kháng…Các câu khó thuộc các phần ứng dụng của giản đồ vecto và truyền tải điện năng.

Chuyên đề Sóng ánh sáng : Chiếm 17,5%

 • Tán sắc ánh sáng: 2
 • Giao thoa sóng ánh sáng: 2
 • Quang phổ và các loại tia: 3

Về độ khó, dễ trong chuyên đề: Các câu dễ thuộc phần lí thuyết các tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X và bước sóng của các tia. Các câu trung bình và khó thuộc phần tán sắc ánh sáng và giao thoa ánh sáng.

Chuyên đề Dao động cơ học: Chiếm 17,5%

 • Đại cương về dao động điều hòa: 3
 • Con lắc lò xo: 2
 • Con lắc đơn: 1
 • Dao động duy trì, cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng: 1

Về độ khó, dễ trong chuyên đề: Các câu cực dễ có xu hướng rơi nhiều vào phần phương trình dao động điều hòa, học sinh chỉ cần nhớ các đặc trưng của dao động trong phương trình như tần số, pha dao động, độ lệch pha …. các bài tính toán liên quan đến tần số, và năng lượng của con lắc lò xo, con lắc đơn. Các câu trung bình thuộc phần vận dụng vòng tròn lượng giác vào bài toán tốc độ trong dao động điều hòa. Câu “lạ” liên quan đến kĩ năng xử lí đồ thị dao động trong bài toán dao động cưỡng bức.

Các chuyên đề còn lại:

Chuyên đề Sóng cơ học: Chiếm 15%

Chuyên đề Dao động và sóng điện từ: Chiếm 7,5%

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng: Chiếm 10%

Chuyên đề Hạt nhân nguyên tử: Chiếm 12,5%

Xem thầy Đỗ Ngọc Hà định hướng ôn tập môn Vật lý cho teen ở đây:

Tìm hiểu ngay Giải pháp luyện thi Vật lý, chinh phục 40 câu trắc nghiệm trong 50 phút tại đây:

780x90Môn Hóa

Dựa theo đề thi minh họa, có thể dự đoán xu hướng ra đề cho môn Hóa kỳ thi THPT QG 2017 như sau:

Về cấu trúc

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán là 60%/40%.

Tỉ lệ câu hỏi nhớ-hiểu/vận dụng/vận dụng cao là 50% / 37,5% / 12,5 %.

Về nội dung thi

– Đề thi tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12.

– Gồm các nội dung thuộc chuyên đề:

 1. Đại cương về kim loại
 2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
 3. Bài tập về sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất
 4. Tổng hợp hoá học vô cơ
 5. Este, lipit
 6. Amin, amino axit, protein
 7. Cacbonhidrat
 8. Polime, vật liệu polime
 9. Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ

Số lượng câu hỏi tập trung chủ yếu ở các phần kiến thức:

– Đại cương về kim loại

– Bài tập về sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất

– Este, lipit

– Amin, amino axit, protein

Các chuyên đề có câu hỏi cực khó:

+ Đại cương về kim loại (1 câu)

+ Bài tập về sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất(1 câu)

+ Este, lipit (1 câu)

+ Amin, amino axit, protein (1 câu)

Các chuyên đề chỉ có câu hỏi dễ:

+  Cacbonhidrat

+  Polime, vật liệu polime

Xem thầy Vũ Khắc Ngọc định hướng ôn tập môn Hóa cho teen ở đây:

Nếu môn Hóa của bạn đang yếu mà mục tiêu là giành 8-9 điểm thì dưới đây là Giải pháp luyện thi Hóa học tốt nhất dành cho bạn. Xem ngay:

780x90_2Môn Sinh

Dựa theo đề thi minh họa, có thể dự đoán xu hướng ra đề cho môn Sinh kỳ thi THPT QG 2017 như sau:

Về cấu trúc

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán là 25 câu / 15 câu. Số lượng câu hỏi lý thuyết (62,5%) nhiều hơn số lượng câu hỏi tính toán (37,5%).

Tỉ lệ câu hỏi dễ/trung bình/khó là 16 câu/ 20 câu/ 4 câu. Tỉ lệ câu hỏi khó thấp (10%), không xuất hiện câu hỏi Cực khó, phù hợp với thời gian thi ngắn hơn (40 câu trong 50 phút).

Năm 2017, học sinh bị áp lực nhiều về thời gian hơn là về mức độ khó.

Về nội dung thi

Đề thi tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12. Gồm các nội dung thuộc chuyên đề:

 • Cơ chế di truyền và biến dị
 • Quy luật di truyền
 • Di truyền quần thể
 • Ứng dụng di truyền học
 • Di truyền người
 • Tiến hóa
 • Sinh thái

Số lượng câu hỏi tập trung chủ yếu ở các phần kiến thức:

 • Cơ chế di truyền và biến dị
 • Quy luật di truyền
 • Tiến hóa
 • Sinh thái

Các chuyên đề có thể có câu hỏi khó:

 • Quy luật di truyền
 • Di truyền người
 • Di truyền quần thể

Xem thầy Nguyễn Thành Công và thầy Đinh Đức Hiền định hướng ôn tập môn Sinh cho teen ở đây:

Nếu bạn lo lắng trước lượng kiến thức khá “nặng” và khó theo cấu trúc đề minh họa bên trên thì đây chính là khóa học giúp bạn ôn thi Sinh học toàn diện nhất. Tìm hiểu ngay:

780x90_3Môn Toán

Các chuyên đề sau chiếm nhiều câu trong đề minh họa THPT QG 2017:

Hàm số và các bài toán liên quan (gồm 11 câu)

Các dạng câu hỏi về:

– Đồ thị hàm số (câu 1): là câu hỏi thuộc mức độ dễ, đề cho dạng đồ thi hàm số yêu cầu xác định hàm số của đồ thi đó ).

– Tiệm cận (câu 2, câu 9): câu 2 có mức độ khá dễ , câu 9 thuộc mức độ TB- Khó là bài toán chứa tham số.

– Tính đơn điệu (2 câu): cũng có 2 câu hỏi, 1 câu hỏi ở mức độ dễ (chỉ ra khoảng đồng biến của hàm trùng phương bậc 2) và 1 câu ở mức độ khó là dạng toán chứa tham số (tìm m để hàm lượng giác đồng biến trên khoảng xác định) với dạng hàm khá lạ (hàm lượng giác) cũng, học sinh có thể đổi biến để đưa bài toán về dạng hàm nhị thức bậc nhất /bậc nhất quen thuộc để giải.

– Cực trị: có 3 câu hỏi.  với 2 dạng câu hỏi dễ (tìm cực trị khi biết bảng biến thiên , biết dạng hàm số), 1 câu hỏi TB – Khó ở dạng tham số  kết hợp với yếu tố hình học.

– GTLLN – GTNN: có 2 câu hỏi, 1 câu thuộc mức độ dễ là dạng toán thường gặp (tìm GTNN của hàm phân thức trên 1 đoạn). Câu còn lại ở mức độ TB là dạng câu hỏi có tính ứng dụng thực tế, được xem là 1 trong những câu mang hình thức là đối với học sinh.

– Tương giao: có 1 câu hỏi là dạng câu hỏi dễ (tìm giao điểm giữa đồ thị hàm bậc 3 với đường thẳng).

Mũ và logarit (gồm có 10 câu)

+ Hàm số mũ và loagrít:

– Tính đạo hàm: gồm 2 câu thuộc mức độ dễ (tính đạo hàm của hàm số mũ, logarit)

– Tìm tập xác định: gồm 1 câu về hàm số logarit thuộc mức độ dễ, cơ bản

– So sánh: gồm 1 câu thuộc dạng câu hỏi lý thuyết ở mức độ dễ

– Biểu thức logarit: gồm 2 câu với 1 câu hỏi ở mức độ để về cơ bản là để kiểm tra lại các công thức cơ bản, câu hỏi còn lại thuộc mức độ khó với cách làm tự luận thông thường sẽ mất nhiều thời gian và cần phải làm chi tiết tỉ mỉ cẩn thận.

+ Phương trình, bất phương trình logarit gồm 2 câu mỗi dạng toán 1 câu đều thuộc mức độ dễ, cơ bản…..

+ Bất phương trình mũ: gồm 1 câu hỏi thuộc mức độ dễ, đề được cho dưới dạng chọn biến đổi đúng.

+ Bài toán lãi kép: gồm 1 câu là câu ở mức độ TB, mang tính ứng dụng thực tiễn. Xong là phần kiến thức ít xuất hiện trong đề thi từ trước tới nay, sẽ gây khá bất ngờ cho nhiều học sinh. Là 1 điểm mới cho kì thi năm 2017.

Hình học tọa độ Oxyz (8 câu) với 3 câu dễ và 5 câu ở mức độ trung bình

Vẫn xoay quanh các kiến thức về mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu khoảng cách quen thuộc mà mỗi học sinh bất kì nắm chắc kiến thức cơ bản có thể giải được.

Các chuyên đề khác xuất hiện trong đề thi minh họa:

 • Nguyên hàm – Tích phân (7 câu)
 • Số phức (6 câu)
 • Hình học không gian (4 câu)
 • Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (4 câu)

Xem thầy Lê Bá Trần Phương và thầy Lưu Huy Thưởng định hướng ôn tập môn Toán cho teen ở đây:

Theo cấu trúc đề minh họa môn Toán, 50 câu hỏi không hề “dễ nhằn”, máy tính và các thủ thuật hầu như không hỗ trợ được nhiều. Tham khảo ngay giải pháp ôn thi Toán trắc nghiệm dưới đây để giành điểm cao nhất:

780x90_4untitled-1

 

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!