Đề thi và gợi ý đáp án tổ hợp KHTN THPTQG 2017

Buổi sáng ngày thứ hai của kỳ thi THPTQG 2017 diễn ra thật căng thẳng với 3 bộ môn Vật lí – Hóa học – Sinh học. Teen 99 chắc hẳn rất lo lắng về kết quả bài thi của mình. Hãy cùng đối chiếu với gợi ý đáp án từ HOCMAI nào!

1. Đề thi và gợi ý đáp án bộ môn Vật lí THPTQG 2017 

Đang cập nhật….

MÃ ĐỀ

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ GỢI Ý ĐÁP ÁN

201

Đáp án 213 Đáp án
202 Đáp án 214

Đáp án

203 Đáp án 215

Đáp án

204

Đáp án 216 Đáp án

205

Đáp án 217 Đáp án
206 Đáp án 218

Đáp án

207 Đáp án 219

Đáp án

208

Đáp án 220 Đáp án

209

Đáp án 221 Đáp án
210 Đáp án 222

Đáp án

211 Đáp án 223

Đáp án

212

Đáp án 224

Đáp án

2. Đề thi và gợi ý đáp án bộ môn Hóa học THPTQG 2017

Đang cập nhật….

MÃ ĐỀ

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ GỢI Ý ĐÁP ÁN

201

Đáp án 213 Đáp án

202

Đáp án 214 Đáp án
203 Đáp án 215

Đáp án

204 Đáp án 216

Đáp án

205

Đáp án 217 Đáp án
206 Đáp án 218

Đáp án

207 Đáp án 219

Đáp án

208

Đáp án 220

Đáp án

209

Đáp án 221

Đáp án

210

Đáp án 222

Đáp án

211

Đáp án 223

Đáp án

212 Đáp án 224

Đáp án

3. Đề thi và gợi ý đáp án bộ môn Sinh học THPTQG 2017

Đang cập nhật….

MÃ ĐỀ

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ

GỢI Ý ĐÁP ÁN

201

Đáp án 213 Đáp án

202

Đáp án 214 Đáp án
203 Đáp án 215

Đáp án

204 Đáp án 216

Đáp án

205

Đáp án 217 Đáp án

206

Đáp án 218 Đáp án
207 Đáp án 219

Đáp án

208 Đáp án 220

Đáp án

209

Đáp án 221 Đáp án

210

Đáp án 222 Đáp án
211 Đáp án 223

Đáp án

212 Đáp án 224

Đáp án

Đề thi và gợi ý đáp án các môn sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian tới. Hãy liên tục theo dõi bài viết nhé các bạn!

XEM THÊM:

780x90

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!