Chính sách chuyển đổi, nâng cấp và hoàn tiền các khóa học tại HOCMAI

Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học/combo

A. Các định nghĩa

 

TT Khái niệm Mô tả
1 Chuyển đổi Được hiểu là chuyển từ khóa học này sang khóa học khác, hoặc chuyển từ combo này sang combo khác tương đương.

(Ví dụ: cùng là combo Học Tốt hoặc cùng là combo Luyện Thi)

2 Nâng cấp Được hiểu là nâng từ khóa học lên combo chứa khóa học đã đăng ký, hoặc nâng từ combo đã đăng ký sang combo lớn hơn có chứa tất cả các khóa trong combo đã đăng ký.
3 Khóa học/combo nguồn Là khóa học/combo hiện có trong tài khoản và đang muốn chuyển đổi/nâng cấp sang khóa học/combo khác.

Lưu ý: Những khóa học/combo mua theo gói thời gian (1 tháng, 6 tháng, …) và những khóa học/combo được tặng không được chuyển đổi.

4 Khóa học/combo đích Là khóa học/combo đang mở đăng ký và có thể chuyển đổi/nâng cấp từ khóa học/combo nguồn sang.
5 Tỉ lệ xem bài giảng Được tính bằng tỉ lệ giữa số lượng video đã click vào trên tổng số video của khóa học.
6 Học phí chênh lệch giữa 2 khóa (hoặc 2 combo) Học phí chênh lệch = Học phí niêm yết khóa học/combo đích – Học phí niêm yết khóa học/combo nguồn.

Lưu ý: 

  1. Tất cả học phí niêm yết đều tính ở thời điểm chuyển đổi.
  2. Trường hợp học phí khóa học/combo nguồn lớn hơn học phí khóa học/combo đích thì học phí chênh lệch bằng 0, tức khoản tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả vào tài khoản của khách hàng.
7 Thời điểm đăng ký khóa học Là thời điểm học sinh bắt đầu vào học một khóa cụ thể – tức có thể xem được tất cả những bài giảng đã xuất bản trong khóa học đó (không chỉ những bài giảng miễn phí).

“Thời điểm đăng ký khóa học” có thể khác với thời điểm mua combo, dùng để xét điều kiện về thời hạn chuyển đổi khóa học.

8 Thời hạn chuyển đổi Khóa học đang trong thời hạn chuyển đổi nếu:

Thời gian đã trôi qua của khóa học nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian từ thời điểm đăng ký khóa học tới thời điểm bế giảng khóa học.

(Thời gian đã trôi qua: tính từ thời điểm đăng ký khóa học tới thời điểm chuyển đổi/nâng cấp khóa học đó.)

9 x% Là tỉ lệ giữa học phí khi mua cả combo so với tổng học phí khi mua từng khóa học lẻ trong combo đích, được tính bằng:
10 Combo Luyện Thi Các combo Luyện thi bao gồm:

  • Các combo trong Giải pháp PEN (COMBO toàn diện, Combo toàn diện ĐGNL HCM, Combo toàn diện ĐH BKHN, Combo PEN môn)
  • Combo luyện thi vào lớp 10 (COMBO HM10)
  • Combo luyện thi vào lớp 6 (COMBO HM6)
11 Combo Học Tốt Bao gồm các combo Học Tốt của các lớp 6-7-8-9-10-11-12
12 Thời điểm mua combo Là thời điểm ghi nhận thanh toán học phí combo thành công (dù đã chọn khóa học thành phần nào hay chưa)

 

B. Nguyên tắc chung

1. Thời gian áp dụng: từ 19/05/2021 đến khi có chính sách thay thế.

2. Mỗi khóa học/combo chỉ được chuyển đổi duy nhất 01 lần, việc chuyển đổi/nâng cấp không thể quay trở lại như trước sau khi đã thực hiện thành công.

3. Học phí của khóa học/combo đích là học phí niêm yết của khóa học/combo đó tại thời điểm chuyển đổi.

4. Số tiền trong tài khoản của khách hàng phải đủ để thanh toán học phí chênh lệch + phí chuyển đổi nếu có.

5. Chỉ có thể chuyển đổi/nâng cấp sang các khóa học/combo đang mở đăng ký tại thời điểm đó.

6. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

7. Đối với trường hợp đăng ký nhầm khóa học/combo, khách hàng có thể chuyển đổi miễn phí sang các khóa học/combo khác trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm đăng ký.

8. Đối với kênh COD và xác nhận chuyển tiền, giao dịch thành công là thời điểm HOCMAI nhận được khoản thanh toán của khách hàng. Đối với các kênh thanh toán trực tiếp là thời điểm khách hàng đăng ký khóa học.

9. Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với các khóa học miễn phí.

10. Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với những khóa học/combo mua theo gói thời gian học (ví dụ: gói học 1 tháng mua qua ứng dụng di động, combo Học Giỏi ở khối Tiểu học…).

11. Số tiền còn thừa do chuyển đổi sẽ không được hoàn lại vào tài khoản của khách hàng. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

C. Các trường hợp chuyển đổi/nâng cấp

1. Chuyển đổi khóa học

Khóa học nguồn Điều kiện về thời điểm chuyển đổi Điều kiện khóa học nguồn Điều kiện khóa học đích Phí chuyển đổi

(luôn >= 0 đồng)

Khóa học (đăng ký lẻ) Trong 48 giờ

(kể từ khi đăng ký khóa học nguồn)

Tỉ lệ xem video bài giảng không quá 20% Khóa học đích là khóa bất kỳ (không phụ thuộc khối lớp, môn học, chương trình) Học phí chênh lệch giữa 2 khóa
Trong 12 ngày

(kể từ khi đăng ký khóa học nguồn)

Khóa học đích cùng khối lớp, cùng chương trình với khóa nguồn
Sau 12 ngày (kể từ khi đăng ký khóa học nguồn) và trong thời hạn chuyển đổi Học phí chênh lệch giữa 2 khóa + phí chuyển đổi 100,000 đồng
Khóa học trong combo Trong 12 ngày

(kể từ khi đăng ký khóa học nguồn)

Khóa học đích:

– Hoặc cùng combo, cùng chương trình (ví dụ: cùng là PEN-I) và cùng môn với khóa học nguồn (vd: cùng là môn Toán trong combo Học Tốt lớp 10)

– Hoặc thuộc một trong những môn còn lại của combo – những môn chưa đăng ký (đối với combo Học Tốt không toàn diện hoặc combo PEN 4 môn)

Học phí chênh lệch giữa 2 khóa
Sau 12 ngày (kể từ khi đăng ký khóa học nguồn) và trong thời hạn chuyển đổi Khóa đích cùng combo, cùng chương trình (ví dụ: cùng là PEN-C hoặc cùng là PEN-I) và cùng môn học với khóa học nguồn Học phí chênh lệch giữa 2 khóa + phí chuyển đổi 100,000 đồng

2. Chuyển đổi giữa các combo trong Giải pháp PEN

Combo nguồn Điều kiện về thời điểm chuyển đổi Điều kiện combo nguồn Combo đích Điều kiện combo đích Phí chuyển đổi

(luôn >= 0 đồng)

Combo ĐGNL HCM Trong 48 giờ

(kể từ khi đăng ký combo nguồn)

Combo ĐH BKHN Học phí chênh lệch giữa 2 combo
Combo ĐH BKHN Combo ĐGNL HCM
COMBO toàn diện Chưa chọn khóa thành phần PEN-I Combo toàn diện ĐGNL HCM Giữ nguyên các khóa PEN-C nếu đã chọn – trở thành một phần của combo đích
Combo toàn diện ĐH BKHN
Combo toàn diện ĐGNL HCM Chưa chọn khóa thành phần Tổng ôn Combo toàn diện
Combo toàn diện ĐH BKHN
Combo toàn diện ĐH BKHN Combo toàn diện
Combo toàn diện ĐGNL HCM
Combo PEN môn (Toán, Vật Lý, Hóa Học …) Chưa chọn khóa thành phần PEN-I

Tỉ lệ xem video bài giảng của khóa thuộc PEN-C không quá 20%

Combo PEN môn (khác với combo nguồn)

3. Nâng cấp

Khóa học/Combo nguồn Điều kiện khóa học/combo nguồn Combo đích Điều kiện combo đích Phí chuyển đổi

(luôn >= 0 đồng)

Khóa học Khóa học nguồn chỉ có thể nâng cấp nếu được mua lẻ (không mua theo combo nào) Combo Khóa học nguồn phải nằm trong combo đích

Giữ nguyên khóa học nguồn đã chọn – trở thành một phần của combo đích

(Tổng học phí niêm yết các khóa thuộc combo đích – Học phí niêm yết khóa học nguồn) * x%

tất cả học phí niêm yết đều tính ở thời điểm chuyển đổi

Combo Combo Tất cả khóa học trong combo nguồn phải nằm trong combo đích

Giữ nguyên những khóa học đã chọn trong combo nguồn – trở thành một phần của combo đích

(Tổng học phí niêm yết các khóa thuộc combo đích – Tổng học phí niêm yết các khóa thuộc combo nguồn) * x%

Tất cả học phí niêm yết đều tính ở thời điểm chuyển đổi

 

C. Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi/nâng cấp
Để thực hiện chuyển đổi/nâng cấp khóa học/combo, các bạn có thể truy cập vào
ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn khóa học/combo nguồn.
  • Bước 2: Chọn khóa học/combo đích.
  • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi/nâng cấp khóa học/combo.
Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!