Đề cương ôn tập môn Toán thi THPT QG 2017

HOCMAI xin gửi đến teen đề cương ôn tập môn Toán THPT QG 2017 của các thầy: thầy Lưu Huy Thưởng; thầy Nguyễn Thanh Tùng-thầy Lê Anh Tuấn nhằm giúp teen có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi năm tới.

Xem thêm:

I/ Đề cương của thầy Lưu Huy Thưởng

1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Bài 1. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số bậc 3
Bài 3. Cực trị hàm bậc 4 (trùng phương)
Bài 4. Tiệm cận, tâm đối xứng, trục đối xứng
Bài 5. Tiếp tuyến tại 1 điểm
Bài 6. Tiếp tuyến qua 1 điểm của đồ thị hàm số
Bài 7. GTLN, GTNN
Bài 7. Đồ thị và tương giao hàm bậc 3
Bài 8. Đồ thị và tương giao hàm bậc 4 trùng phương
Bài 9. Đồ thị và tương giao hàm bậc nhất/bậc nhất
Bài 10. Các điểm đặc biệt của đồ thị
2. MŨ – LOGARIT
Bài 1. Hàm số mũ, hàm số logarit
Bài 2. Phương trình, bất phương trình mũ
Bài 3. Phương trình, bất phương trình logarit
Bài 4. Các bài toán về lãi suất
3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN
Bài 1. Nguyên hàm – Casio tìm nguyên hàm
Bài 2. Đổi biến số tích phân
Bài 3. Tích phân từng phần
Bài 4. Tích phân – Casio tính tích phân
Bài 5. Ứng dụng của tích phân tính diện tích, thể tích
4.  SỐ PHỨC
Bài 1. Dạng đại số của số phức
Bài 2. Giải phương trình trên tập phức
Bài 3. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức
5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN OXYZ
Bài 1. Tích có hướng của 2 vec-tơ
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng
Bài 4. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng – đường thẳng
Bài 5. Khoảng cách trong không gian
Bài 6. Góc trong không gian
Bài 7. Các bài toán về mặt cầu
6. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Bài 1. Góc trong không gian
Bài 2. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
Bài 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Bài 4. Thể tích khối chóp đường cao trực tiếp
Bài 5. Thể tích khối chóp đường cao gián tiếp
Bài 6. Tỷ số thể tích
Bài 7. Thể tích khối lăng trụ đứng, lăng trụ đều
Bài 8. Lăng trụ xiên
Bài 9. Các dạng toán về mặt cầu
Bài 9. Mặt tròn xoay

 

II/ Thầy Lê Anh Tuấn – Thầy Nguyễn Thanh Tùng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

 • Tập xác định của hàm số
 • Đạo hàm của hàm số
 • Tính đơn điệu hàm số
 • Cực trị của hàm số
 • Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 • Tương giao của hai đồ thị
 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số và các bài toán liên quan
 • Đồ thị và các điểm đặc biệt
 • Tiệm cận của đồ thị
 • Số nghiệm của phương trình chứa tham số
 • Các bài toán hay – có yếu tố phân loại
 • Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio
 • Rèn luyện cách giải nhanh các bài toán về hàm số    (Phần 1)
 • Rèn luyện cách giải nhanh các bài toán về hàm số    (Phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 02. MŨ – LOGARIT

 • Các công thức biến đổi của hàm mũ và hàm logarit
 • Đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit
 • Tập xác định và giá trị Min, Max
 • Phương trình mũ và logarit
 • Bất phương trình mũ và logarit
 • Các bài toán hay – có yếu tố thực tế
 • Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio

CHUYÊN ĐỀ 03. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

 • Bảng nguyên hàm và các phép biến đổi sơ cấp
 • Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
 • Tính nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
 • Tích tích phân bằng các phép biến đổi sơ cấp
 • Tính tích phân bằng đổi biến – từng phần
 • Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
 • Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay
 • Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio
 • Các bài toán hay – có yếu tố thực tế

CHUYÊN ĐỀ 04. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

 • Các tính chất quan trọng về hình đa diện và khối đa diện
 • Các bài toán có yếu tố khoảng cách
 • Thể tích khối đa diện bằng phương pháp trực tiếp
 • Thể tích khối đa diện bằng phương pháp gián tiếp
 • Mặt nón tròn xoay
 • Mặt trụ tròn xoay
 • Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
 • Các bài toán hay – có yếu tố phân loại

CHUYÊN ĐỀ 05. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH  TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ) 

 • Kiến thức tổng quan về điểm, vectơ
 • Vị trị tương đối giữa mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu
 • Công thức khoảng cách, góc, diện tích và thể tích
 • Các bài toán về mặt phẳng
 • Các bài toán về đường thẳng
 • Các bài toán về mặt cầu
 • Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio
 • Các bài toán hay – có yếu tố phân loại

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

 • Dạng đại số của số phức và các phép toán
 • Dạng hình học của số phức
 • Giải phương trình trên tập số phức
 • Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio

Teen cũng có thể tham khảo đề cương ôn thi của các thầy khác:

Xem đề cương ôn thi THPT QG 2017 môn Toán của thầy Lê Bá Trần Phương tại đây.

Xem đề cương ôn thi THPT QG 2017 môn Toán của thầy Nguyễn Bá Tuấn tại đây.

780x150

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!