Bỏ phần nào, học phần nào khi ôn thi Toán THPT QG 2017

Sự thay đổi trong phương án thi và cấu trúc đề thi khiến nhiều teen lo lắng không biết nên bắt đầu học từ đâu. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho teen.

Xem thêm:

Dựa theo đề thi minh họa, các nội dung kiến thức học sinh cần ôn tập bao gồm:

Nội dung kiến thức Mức độ câu hỏi Tổng
Dễ TB Khó
1. Hàm số và các bài toán liên quan 7 3 1 11
2. Mũ và logarit 6 2 2 10
3. Nguyên hàm – Tích phân 4 2 1 7
4. Số phức 4 1 1 6
5. Hình học không gian 1 1 2 4
6.  Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón 1 2 1 4
7. Hình học tọa độ Oxyz 4 4 0 8
Tổng 54% 30% 16% 50

Tất cả các phần kiến thức trên đều nằm trong chương trình lớp 12. Trong đó, teen chỉ cần ôn tập căn bản (học chắc SGK) là được 5 điểm. Muốn được ít nhất 8 điểm, teen cần tích cực luyện tập các dạng bài tập, làm đề thi thử. Đồng thời học thêm các phương pháp tư duy giải nhanh trắc nghiệm Toán và cách sử dụng thành thạo máy tính Casio.

Lời khuyên để teen đạt từ 8-10 điểm Toán trắc nghiệm: Teen nên học Giải pháp PEN của thầy Nguyễn Bá Tuấn vì đây là khóa học tổng hợp, đúc kết kiến thức và phương pháp ôn thi theo dạng mới, phù hợp với phương án thi năm 2017. Giải pháp PEN có độ phủ kiến thức tất cả các chương trong đề thi, cắt bỏ các phần không thi và ôn tập trọng tâm vào chương trình lớp 12 nhằm giúp teen đạt mục tiêu điểm 10!! Ngoài ra, Giải pháp PEN cũng giúp teen rèn luyện thời gian, phản xạ làm bài…qua việc luyện các đề thi thử.

Dưới đây là đề cương ôn thi THPT QG 2017 môn Toán của thầy Nguyễn Bá Tuấn :

Để đăng ký học Giải pháp PEN 2017 môn Toán của thầy Nguyễn Bá Tuấn, click tại đây.

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN
1.      Sử dụng máy tính cầm tay
2.      Phương pháp tư duy đặc biệt hóa, tổng quát hóa
3.      Phương pháp tư duy ước lượng
4.      Phương pháp xuôi ngược
5.      Phương pháp tư duy sử dụng điểm biên và điểm thuận lợi
6.      Các phương pháp tư duy giải nhanh hình oxy và hình oxyz
7.      Phương pháp tư duy giải nhanh hình không gian
CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Bài 1.    Kiến thức nền
Bài 2.    Tính đơn điệu và đạo hàm
Bài 3.    Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P1)
Bài 4.    Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P2)
Bài 5.    Tiếp tuyến và sự tiếp xúc hai đồ thị
Bài 6.    Tiệm cận
Bài 7.    Tương giao
Bài 8.    Đồ thị và các điểm đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 02.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Bài 1.    Tổng quan chương hình không gian
Bài 2.    Các loại hình trong đề thi
Bài 3.    Thể tích khối chóp
Bài 4.    Thể tích khối lăng trụ
Bài 5.    Khối tròn xoay (P1)
Bài 6.    Khối tròn xoay (P2)
Bài 7.    Khoảng cách và góc (P1)
Bài 8.    Khoảng cách và góc (P2)
Bài 9.    Công thức đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ VÀ LOGARIT
           Bài 1.    Kiến thức nền về mũ và logarit
           Bài 2.    Phương trình và bất phương đại số
           Bài 3.    Các hệ thức liên quan đến hàm mũ và loga
           Bài 4.    Phương trình mũ và logarit
           Bài 5.    Bất phương trình mũ và logarit
           Bài 6.   Các bài toán ứng dụng thực tiễn
CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN
           Bài 1.    Kiến thức tổng quan
           Bài 2.    Các phương pháp tính tích phân
           Bài 3.    Ứng dụng máy tính trong tính tích phân
           Bài 4.    Các phương pháp đặc biệt nhận dạng nguyên hàm
           Bài 5.    Ứng dụng của tích phân
           Bài 6.   Ứng dụng nguyên hàm tích phân trong các bài toán thực tiễn
CHUYÊN ĐỀ 05. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH  TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)
          Bài 1.    Tổng quan hình Oxyz
          Bài 2.    Các công thức về góc, khoảng cách
          Bài 3.    Mặt phẳng
          Bài 4.    Đường thẳng
          Bài 5.    Mặt cầu
          Bài 6.    Công thức đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 06. SỐ PHỨC
         Bài 1.    Tổng quan về số phức
         Bài 2.    Dạng đại số của số phức
         Bài 3.    Dạng hình học của số phức
         Bài 4.    Giải phương trình trên tập số phức
         Bài 5.    Công thức đặc biệt

 Teen cũng có thể tham khảo đề cương ôn thi của các thầy khác:

Xem đề cương ôn thi THPT QG 2017 môn Toán của thầy Lê Bá Trần Phương tại đây.

Xem đề cương ôn thi THPT QG 2017 môn Toán của thầy Lưu Huy Thưởng; thầy Lê Anh Tuấn-thầy Nguyễn Thanh Tùng tại đây.

780x150

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!