10 nội dung ôn thi học kì môn Sinh học 11

Vì điểm bài thi học kì I sẽ tính hệ số 3 nên chỉ cần bạn sơ sẩy lỗi nhỏ thì điểm tổng kết 9 phẩy sẽ đi tong. Giúp bạn đạt điểm thi tốt nhất, thầy Nguyễn Thành Công đưa ra đề cương 10 nội dung kiến thức ôn thi học kì I môn Sinh học lớp 11. Thầy Công là thầy giáo chuyên ra đề thi học kỳ I của THPT Chuyên ĐHSPHN nên đảm bảo không thể lệch được. Cùng xem nhé!

Nội dung 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ và đường đi của dịch mạch gỗ, dịch mạch rây trong cây.
Nội dung 2: Thoát hơi nước
– Các con đường thoát hơi nước.
– Cấu tạo khí khổng.
– Cơ chế đóng mở lỗ khí và vai trò của thoát hơi nước đối với thực vật.
Nội dung 3: Thế nào là nguyên tố khoáng, vai trò của các nguyên tố khoáng. Vai trò của Nitơ và sự chuyển hóa ni tơ ở thực vật.
Nội dung 4: Cơ quan quang hợp, pha sáng quang hợp, pha tối quang hợp và mối quan hệ giữa 2 pha. So sánh quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM. Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đén quang hợp. Quang hợp và năng suất cây trồng.
Nội dung 5: Hô hấp ở thực vật.
Nội dung 6: Tiến hóa hệ tiêu hóa động vật, các giai đoạn của quá trình tiêu hóa ở người.
Nội dung 7: Cấu trúc hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và cơ chế hoạt động của hệ tuần hoàn và hệ hô hấp.
Nội dung 8: Cân bằng nội môi.
Nội dung 9: Cảm ứng ở thực vật: Ứng động và hướng động.
Nội dung 10: Cảm ứng ở động vật.

Cùng với đề cương ôn thập, theo thầy Công, bạn cần:

1. Bám chắc đề cương các thầy cô trên lớp ôn tập.

2. Từ đề cương đó, xem lại một lượt các kiến thức, phải chắc chắn rằng mình hiểu hết vấn đề.
3. Tìm các nội dung cốt lõi của mỗi vấn đề, có thể lựa chọn các từ khoá chính để ghi nhớ và xây dựng sơ đồ tư duy.
4. Trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa và sách bài tập.
Thế là đủ để cân hết bài thi học kỳ, điểm tổng kết 8 phẩy hay 9 phẩy đều nằm trong tầm tay rồi!
_mg_9483
Thầy Nguyễn Thành Công chụp cùng tân sinh viên năm 2016.
Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!