10 lí do học sinh trung bình thường thành công hơn sau khi tốt nghiệp

Trong một lớp học, các nhóm học sinh sẽ luôn được phân bổ theo học lực giỏi, khá và trung bình. Nếu lấy kết quả học tập là thanh đo thành công trong đời học sinh, thì nhóm học sinh trung bình chắc chắn là những kẻ thua cuộc, nhưng sau khi tốt nghiệp và ra ngoài cuộc sống, họ có chắc sẽ tiếp tục thua cuộc?

Trước đây vào khoảng những năm giữa thế kỷ 20, các trường học công lập được xây dựng chủ yếu với mục đích xóa tình trạng mù chữ và rèn giũa công dân thành những con người có chuẩn mực. Những bài kiểm tra và con số mang tính tiêu chuẩn được ra đời, nếu không đạt tiêu chuẩn, học sinh sẽ bị “đúp” lớp và phải học lại.

Bước vào thế kỷ 21, chứng kiến nhiều sự chuyển biến to lớn, hệ thống trường lớp của Việt Nam dường như chưa có nhiều đổi thay tương đương. Internet đã thay đổi cuộc sống của dường như toàn bộ người dân sinh sống trên thế giới. Giờ đây, nhờ có mạng internet cộng hưởng với tốc độ chia sẻ của mạng xã hội, người ta có thể học bất kỳ kiến thức gì, ở bất cứ đâu, tại bất cứ thời điểm nào.

Xã hội đã có quá nhiều và quá thừa những người thợ tiêu chuẩn,

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!