Ôn tập học kỳ II môn Hóa học lớp 11 cùng HOCMAI

Tháng 4 là tháng mở đầu cho chuỗi kì thi liên tục diễn ra, và thi học kỳ II là kỳ thi mở đầu cho chuỗi thi cử ấy. Để có thể tận hưởng một mùa hè sôi động và bùng cháy một cách ý nghĩa nhất, chắc hẳn các bạn học sinh cần “nhẹ nhàng” vượt qua kỳ thi học kỳ II. Dưới bài viết này là định hướng và đề cương ôn tập học kỳ II môn Hóa do tổ bộ môn Hóa học của HOCMAI biên soạn, cùng xem và chia sẻ nhé!

Lý thuyết cần nắm vững

graduate-hand-drawn-hat-outline

Chương 5. Hidrocacbon no

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp ankan.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của ankan.

graduate-hand-drawn-hat-outline

Chương 6. Hidrocacbon không no

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp anken, ankadien, ankin.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của anken, ankadien, ankin.

graduate-hand-drawn-hat-outline

Chương 7.  Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp hidrocacbon thơm.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của hidrocacbon thơm.

graduate-hand-drawn-hat-outline

Chương 8.  Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp ancol, phenol.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của ancol, phenol.

graduate-hand-drawn-hat-outline

Chương 9.  Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

 • Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp andehit, axit cacboxylic.
 • Tính chất, điều chế, ứng dụng của andehit, axit cacboxylic.

Các dạng bài tập cần nắm vững

ông mặt trời da cam

Chương 5. Hidrocacbon no

 • Dạng bài lý thuyết về ankan liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: thế, tách, đốt cháy, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các ankan với các hợp chất hữu cơ khác.

ông mặt trời da cam

Chương 6. Hidrocacbon không no

 • Dạng bài lý thuyết về anken, ankadien, ankin liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài nhận biết hidrocacbon không no.
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: AgNO3/NH3, cộng, đốt cháy, trùng hợp, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các hidrocacbon không no với các hợp chất hữu cơ khác.

ông mặt trời da cam

Chương 7.  Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

 • Dạng bài lý thuyết về hidrocacbon thơm liên quan đến: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài nhận biết hidrocacbon thơm.
 • Dạng bài tính toán liên quan đến các phản ứng: thế, trùng hợp, đốt cháy,  …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp các hidrocacbon thơm với các hợp chất hữu cơ khác.

ông mặt trời da cam

Chương 8.  Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

 • Dạng bài lý thuyết về ancol, phenol: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của ancol: phản ứng cộng Na, phản ứng cháy, oxi hoá ancol bởi CuO, phản ứng tách nước, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của phenol: phản ứng cộng Na, phản ứng với NaOH, phản ứng với dung dịch brom, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp ancol, phenol với các hợp chất hữu cơ khác.

ông mặt trời da cam

Chương 9.  Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

 • Dạng bài lý thuyết về andehit, axit cacboxylic: đồng phân, danh pháp, tính chất, điều chế, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của andehit: phản ứng cháy, tác dụng với H2, tráng bạc, …
 • Dạng bài tính toán liên quan đến tính chất của axit cacboxylic: phản ứng cháy, phản ứng với ancol, phản ứng với kim loại, …
 • Dạng bài tính toán về hỗn hợp andehit, axit cacboxylic với các hợp chất hữu cơ khác.

Cấu trúc đề

Đề thi gồm hai phần: Trắc nghiệm và Tự luận

– Trắc nghiệm (4điểm): 10 câu.

– Tự luận (6 điểm): 3 câu.

 • Câu 1 (3 điểm)
 • Câu 2 (2 điểm)
 • Câu 3 (1 điểm)

Tải đề và làm thử NGAY!

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!