Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học, chuyên đề (áp dụng từ 15/11)

Trong quá trình học tập tại HOCMAI, sau khi đăng kí một hoặc một số chuyên đề trong một khóa học rất nhiều em có nhu cầu nâng cấp trọn gói khóa học để nhận được sự  giảng giải của các thầy cô một cách đầy đủ nhất hoặc một số bạn khác có thể muốn chuyển sang khóa học khác phù hợp hơn. Bài viết sau đây sẽ giúp ích cho các em trong việc chuyển đổi và nâng cấp khóa học:

I. Tổng quan về chuyển đổi và nâng cấp

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp. Ví dụ khóa PEN-C Toán N2 sang PEN-C Toán N3 hay Combo PEN Toán sang Combo PEN Lí.

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc. Ví dụ nâng cấp từ chuyên đề Dao động cơ lên khóa PEN-C Vật lí.

Để thực hiện chuyển đổi/ nâng cấp chuyên đề/ khóa học/ COMBO các bạn có thể truy cập vào ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn chuyên đề/ khóa học đã đăng ký.
 • Bước 2: Chọn chuyên đề/ khóa học muốn chuyển đổi/ nâng cấp.
 • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi/ nâng cấp khóa học.

Xem video hướng dẫn chuyển đổi khóa học ở đây:

Xem video hướng dẫn nâng cấp khóa học ở đây:


Lưu ý: Mọi thắc mắc hoặc các trường hợp không thuộc trường hợp nói trên, học sinh liên hệ hotline 1900 69 33 để được hỗ trợ trực tiếp.

II. Quy định chi tiết

1. Các nguyên tắc chung

 • Thời gian áp dụng: từ 15/11/2016 đến khi có thông báo mới.
 • Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi duy nhất 01 lần.
 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.
 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.
 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.
 • Bảo toàn ưu đãi cho học sinh khi chuyển đổi và nâng cấp.
 • Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng) hoặc từ ngay khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm được kinh doanh tại thời điểm nâng cấp/chuyển đổi.
 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

2. Các trường hợp chuyển đổi

2.1. Nguyên tắc chung:
 • Phí chuyển đổi:
  • Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi dưới 12 ngày.
  • Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi trên 12 ngày.
 • Điều kiện chuyển đổi:
  • Thời gian chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.
  • Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.
 • Giá chênh lệch:
  – Giá chênh lệch = Giá niêm yết của khóa học muốn chuyển tại thời điểm chuyển đổi trừ đi giá niêm yết tại thời điểm mua.
2.2. Các trường hợp cụ thể
 

T. Hợp

Chuyển đổi từ Chuyển đổi sang Điều kiện khác Ví dụ
1 Chuyên đề Chuyên đề Chuyển đổi cùng khóa học.
Học chưa quá 5 bài giảng.
Chuyển từ “Chuyên đề 02 Hàm số” (90k) sang “Chuyên đề 01 Hình học không gian” (190k).

Chênh lệch = 190k – 90k

2 Khóa học

(khóa mua lẻ)

Khóa học Trong cùng chương trình (VD: cùng PEN C).

Chuyển đổi miễn phí giữa các khóa học bất kỳ trong vòng 48h.

Pen C Toán–> Pen C Lý Chênh lệch = 800k-800k

 

Pen C Toán –> Pen C KHTN: Chênh lệch = 1.200k – 800k

 

3 Combo môn Combo môn Chỉ chuyển đổi giữa các combo môn trong vòng 12 ngày và trước khai giảng PEN I.

Sau 12 ngày chuyển đổi theo trường hợp (5)

Combo Toán –> Combo Lý: Chênh lệch = 1.800k – 1.800k

 

Combo Toán –> Combo KHTN: Chênh lệch = 2.400k – 1.800k

 

4 Combo khối/ Combo Nền tảng Combo khối/ Combo Nền tảng Chỉ chuyển đổi giữa các combo khối trong vòng 48h.

Sau 48h chuyển đổi theo trường hợp (5)

Khối A, B –> Khối A1, D1: Chênh lệch = 5.200k – 5.200k
5 Khóa học Khóa trong combo môn, combo khối/ Combo Nền tảng Trong cùng môn và cùng chương trình (VD: cùng PEN C môn Toán). Pen C Toán–> Pen C Toán. Chênh lệch = 800k-800k

3. Các trường hợp nâng cấp

3.1. Nguyên tắc chung
 • Điều kiện nâng cấp:
  • Không giới hạn thời gian nâng cấp
  • Khóa học muốn nâng cấp đến phải chứa khóa học đã đăng ký
 • Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%

x% = Giá bán khóa đích / Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

VD: Khi nâng cấp lên COMBO Khối, x = 3.600k/(1.800k+1.800k+1.800k+1.800) = 50%

Khi nâng cấp lên COMBO Môn. x = 1.350k/(800k + 500k + 500k) = 75%

Khi nâng cấp lên PEN C, x = 800k/ 800k = 100%

3.2. Các trường hợp cụ thể

Nâng cấp từ Nâng cấp sang Điều kiện khác Ví dụ
Chuyên đề Khóa học Cách tính giá chênh lệch của chuyên đề = Giá niêm yết của khóa muốn chuyển đổi đến * x% – Tổng giá bán của chuyên đề * 70% “Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> khóa “PEN C_N2_Đỗ Ngọc Hà”

– Phí chênh lệch= 800k * 100% – 350k*70% = 555k

Chuyên đề Combo môn “Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> khóa “COMBO PEN_N2_Đỗ Ngọc Hà”

– Phí chênh lệch = 1.800k * 75% – 350k*70% = 1.105k

Khóa học Combo môn Pen C Toán –> Combo Môn Toán: Chênh lệch = (500k+500k) * 75% = 750k
Chuyên đề Combo khối Không chuyển đổi sang combo khối sau khi nâng cấp lên combo khối “Chuyên đề 01. Giao động cơ học“ trong khóa “PEN C_N2_ Đỗ Ngọc Hà” giá 350k–> COMBO khối A-B

– Phí chênh lệch = (1.800k + 1.800k + 1.800k +1.800k) * 50% – 350k*70% = 3.355k

Khóa học Combo khối/ Combo nền tảng Pen C Toán –> Combo khối A: Chênh lệch = (1.000k + 1.800K + 1.800K + 1.800k) * 50% = 3.200k
Combo môn Combo khối Combo môn Toán–> Combo khối A: Chênh lệch = (1.800k + 1.800k + 1.800k) * 50% = 2.700k

780x90-15

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!