Teen 99 có thể làm được đề thi THPT QG môn tiếng Anh?

Chia sẻ
Kỳ thi THPT QG 2016 sẽ bắt đầu với hai môn Toán và Anh. Đã từ lâu nay, môn thi ngoại ngữ luôn là nỗi lo lắng của nhiều sĩ tử, cho dù đây là môn thi bắt buộc. Vậy liệu học hết lớp 11 có thể làm được đề thi THPT QG môn này không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Xem thêm:

Sau khi học hết chương trình lớp 11, học sinh sẽ nắm chắc được các kiến thức về:

 • Phát âm (cách phát âm của các âm và cặp âm cơ bản)
 • Từ loại
 • Các dạng so sánh
 • Các thì của động từ, danh động từ & động từ nguyên mẫu
 • Câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ, liên từ.
 • Ngoài ra, học sinh được học nâng cao với kiến thức về các quy tắc đánh dấu trọng âm, idioms, collocations, câu đảo ngữ

Các phần nêu trên đều là kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia và chiếm khoảng 30 câu trắc nghiệm trong đề (trên tổng số 64 câu).

Học sinh lớp 11 ngay từ bây giờ cần chú trọng việc làm quen với các dạng câu hỏi trong đề thi, thông qua việc làm bài tập về:

 • Ngữ âm
 • Tổng hợp ngữ pháp/từ vựng
 • Tìm lỗi sai
 • Đọc hiểu và Viết lại câu.

Đặc biệt với phần Viết đoạn văn, teen cần ôn tập kĩ năng viết thư, viết đoạn văn miêu tả người và sự việc.

Ngoài ra, chúng mình cũng nên hoàn thiện kĩ năng làm các dạng bài khác của đề thi như: Trọng âm, Tìm từ đông nghĩa, trái nghĩa, Điền từ vào đoạn văn.

302

Một số câu hỏi ví dụ về kiến thức tiếng Anh lớp 11 trong đề thi THPT quốc gia năm 2015:

 • Phát âm:
A. teach B. break C. deal D. clean
 • Trọng âm:
A. contain B. conquer C. conserve D. conceal
 • Câu so sánh:

After the new technique had been introduced, the factory produced             cars in 2014 as the year before.

 1. twice as many
 2. twice many as
 3. as many twice
 4. as twice many
 • Thì của động từ:

The headmaster has decided that three lecture halls             in our school next semester.

 1. will be building
 2. will build
 3. are being built
 4. will be built
 • Danh động từ & động từ nguyên mẫu:

Although MERS (Middle East Respiratory Syndrome) spreads through close contact with sick people, not through the air, many people still avoid             to crowded places.

 1. having gone
 2. going
 3. to go
 4. gone
 • Câu điều kiện

Students will not be allowed into the exam room if they             their student cards.

 1. don’t produce
 2. didn’t produce
 3. produced