Chính sách chuyển đổi khóa học, chuyển đổi và nâng cấp chuyên đề

Hướng tới mục tiêu giúp học sinh lựa chọn được khóa học phù hợp và đạt được kết quả học tập tốt nhất tại HOCMAI, HOCMAI ban hành chính sách để học sinh có thể chuyển đổi từ khóa học/ chuyên đề này sang khóa học/ chuyên đề khác và nâng cấp chuyên đề lên trọn gói khóa học với các điều kiện cụ thể như sau:

 1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho tất cả học sinh đã đăng ký các chuyên đề, khóa học tại HOCMAI có nhu cầu chuyển đổi sang chuyên đề khóa học khác hoặc nâng cấp từ chuyên đề lên trọn gói khóa học đáp ứng được các điều kiện của từng trường hợp.

 1. Nội dung chính sách

2.1. Nguyên tắc chuyển đổi (Áp dụng cho trường hợp chuyển đổi khóa học/chuyên đề).

 • Khi chuyển đổi phải chọn khóa học/chuyên đề sẽ đăng ký lại.
 • Chỉ được chuyển đổi khóa học/chuyên đề 01 lần.
 • Chỉ được chuyển đổi trong cùng sản phẩm (nhóm khóa học).
 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi sang khóa học có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.
 • Học phí của khóa học/chuyên đề đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.
 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký khóa học/chuyên đề mới.

2.2. Nội dung cụ thể của chính sách.

2.2.1. Chuyển đổi khóa học:

Trường hợp 1: Điều kiện (thỏa mãn đồng thời):

 • Chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng).
 • Hoặc chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngay khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Học chưa quá 5 bài giảng của khóa học đã đăng ký.
 •  Phí chuyển đổi: miễn phí.

Trường hợp 2: Điều kiện (thỏa mãn đồng thời):

 •  Chuyển đổi sau 10 ngày kể từ khi đăng ký khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng).
 •  Hoặc chuyển đổi sau 10 ngày kể từ ngay khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Chuyển đổi trước 2/3 thời gian từ lúc đăng ký đến lúc bế giảng.
 • Học chưa quá 20% số bài giảng trong khóa học.
 • Phí chuyển đổi: 25% số tiền thực tế học sinh sử dụng để đăng ký khóa học.

2.2.2Chuyển đổi chuyên đề

Trường hợp 1: Chuyên đề sang chuyên đề

Điều kiện (thỏa mãn đồng thời):

 • Chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký chuyên đề.
 • Chuyển đổi trong cùng khóa học.
 • Học chưa quá 20% số bài giảng trong chuyên đề đã đăng ký.
 • Học chưa quá 5 bài giảng trong chuyên đề đã đăng ký.
 • Phí chuyển đổi: Miễn phí.

Trường hợp 2: Chuyên đề sang khóa học (Nâng cấp chuyên đề lên trọn gói khóa học).

 • Miễn phí cho các chuyên đề đã đăng ký trong vòng 10 ngày.
 • Phí chuyển đổi: 30% số tiền thực tế sử dụng để đăng ký chuyên đề quá 10 ngày.

2.2.3. Chuyển đổi trong vòng 24h.

 • Chỉ áp dụng cho chuyển đổi khóa học.
 • Chuyển đổi trong vòng 24h kể từ khi đăng ký khóa học.
 • Học chưa quá 5% số bài giảng trong khóa học.
 • Chỉ được chuyển đổi khóa học 01 lần.
 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi sang khóa học có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.
 • Học phí của khóa học đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.
 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký khóa học mới.
 • Phí chuyển đổi: Miễn phí.

Để thực hiện chuyển đổi khóa học, các bạn có thể truy cập vào ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn khóa học đã đăng ký.
 • Bước 2: Chọn khóa học muốn chuyển đổi.
 • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi khóa học.

chuyendoikhoahoc

Lưu ý: Các trường hợp không thuộc trường hợp nói trên, học sinh liên hệ hotline 1900 69 33 (24/24h) để được hỗ trợ trực tiếp.

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!