Teen 2k mà không biết điều này thì quay lại học lớp 11 ngay đi thôi!

Thử thách trí nhớ và tài suy đoán của bản thân xem nào teen 2k! Nhưng trước tiên hãy cùng vượt qua một thử thách nho nhỏ xem bạn nhớ được bao nhiêu kiến thức Toán 11 nhé!

Câu hỏi 1: Trong cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Toán, phần hình học lớp 12 sẽ lấy mấy chuyên đề nền tảng từ lớp 11?

  1. 3
  2. 4
  3. 5

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!