Hướng dẫn giải – đáp án đề thi THPT quốc gia 2016

HOCMAI cung cấp hướng dẫn giải, video hướng dẫn giải chi tiết cùng với nhận định về đề thi THPT quốc gia môn các môn thi năm 2016

Đáp án các môn thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Tại đây

  • Hướng dẫn làm bài và đề thi môn Sinh học THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn làm bài và đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn giải và đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn giải và đề thi môn Toán THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn giải và đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn làm bài và đề thi môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn giải và đề thi môn Vật lí THPT quốc gia 2016 Tại đây
  • Hướng dẫn làm bài và đề thi môn Địa lí THPT quốc gia 2016 Tại đây

Just begin

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!