Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học, chuyên đề

Trong quá trình học tập tại HOCMAI, sau khi đăng kí một hoặc một số chuyên đề trong một khóa học rất nhiều em có nhu cầu nâng cấp trọn gói khóa học để nhận được sự giải giảng của các thầy cô một cách đầy đủ nhất hoặc một số bạn khác có thể muốn chuyển sang khóa học khác phù hợp hơn. Bài viết sau đây sẽ giúp ích cho các em:

I. Tổng quan về chuyển đổi và nâng cấp

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp. Ví dụ khóa PEN-C Toán N2 sang PEN-C Toán N3 hay Combo PEN Toán sang Combo PEN Lí.

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc. Ví dụ nâng cấp từ chuyên đề Dao động cơ lên khóa PEN-C Vật lí.

Các trường hợp chuyển đổi/nâng cấp:

Các trường hợp chuyển đổi/ nâng cấp Chuyển đổi/ nâng cấp sang
Chuyên đề Khóa học Combo môn Combo khối
Chuyển đổi/ nâng cấp từ Chuyên đề Chuyển đổi Nâng cấp Nâng cấp Nâng cấp
Khóa học Chuyển đổi Nâng cấp Nâng cấp
Combo môn Chuyển đổi Nâng cấp

Để thực hiện chuyển đổi/ nâng cấp chuyên đề/ khóa học/ COMBO các bạn có thể truy cập vào ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn chuyên đề/ khóa học đã đăng ký.
 • Bước 2: Chọn chuyên đề/ khóa học muốn chuyển đổi/ nâng cấp.
 • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi/ nâng cấp khóa học.

chuyendoi

Lưu ý: Mọi thắc mắc hoặc các trường hợp không thuộc trường hợp nói trên, học sinh liên hệ hotline 1900 69 33 (24/24h) để được hỗ trợ trực tiếp.

II. Quy định chi tiết

1. Chuyển đổi khóa học

1.1. Các nguyên tắc chung

 • Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi 01 lần.
 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.
 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.
 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.
 • Thời gian chuyển đổi trước 2/3 thời gian tính từ lúc đăng ký đến lúc bế giảng hoặc trước khi bế giảng 30 ngày, tùy điều kiện nào thỏa mãn trước.
 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

1.2. Các trường hợp cụ thể

1.2.1. Chuyển đổi trong vòng 24h sau khi đăng kí

Nội dung: học sinh được chuyển đổi khóa học/nhóm khóa học (combo) đã đăng kí miễn phí trong vòng 24h sau khi đăng kí sang bất cứ khóa học/nhóm khóa học (combo) nào khác trên HOCMAI

Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng cho chuyển đổi khóa học/nhóm khóa học (combo)
 • Chuyển đổi trong vòng 24h kể từ khi đăng ký khóa học.
 • Học chưa quá 5% số bài giảng trong khóa học.

Phí chuyển đổi: Miễn phí

1.2.2. Chuyển đổi trong vòng 10 ngày sau khi đăng kí
1.2.2.1. Đối với chuyên đề:

Nội dung: học sinh được chuyển đổi miễn phí chuyên đề đã đăng kí sang chuyên đề khác trong cùng khóa học trong vòng 10 ngày sau khi đăng kí thành công.

Điều kiện áp dụng:

 • Chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký chuyên đề.
 • Chuyển đổi trong cùng khóa học.
 • Học chưa quá 20% hoặc 5 bài giảng trong chuyên đề đã đăng ký, tùy điều kiện nào thỏa mãn trước trước
 • Chỉ được chuyển đổi Combo PEN trước thời điểm khai giảng PEN I.

Phí chuyển đổi: Miễn phí

1.2.2.2. Đối với khóa học/nhóm khóa học (combo)

Nội dung: học sinh được chuyển đổi khóa học/nhóm khóa học (combo) miễn phí trong vòng 10 ngày sau khi đăng kí một trong các khóa học/nhóm khóa học (combo) cùng loại trên HOCMAI. Ví dụ: PEN-C chỉ được chuyển đổi sang PEN-C, không được chuyển sang Cơ bản 12 hay các khóa khác.

Điều kiện áp dụng:

 • Chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng) hoặc chuyển đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngay khai giảng (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Chỉ được chuyển đổi sang các khóa học/nhóm khóa học cùng loại
 • Chỉ được chuyển đổi Combo PEN trước thời điểm khai giảng PEN I.
 • Học chưa quá 5 bài giảng của khóa học đã đăng ký.
 • Thời gian chuyển đổi trước 2/3 thời gian tính từ lúc đăng ký đến lúc bế giảng hoặc trước khi bế giảng 30 ngày, tùy điều kiện nào thỏa mãn trước

Phí chuyển đổi: Miễn phí

1.2.3. Chuyển đổi sau 10 ngày kể từ ngày đăng kí

1.2.3.1. Đối với chuyên đề

Nội dung: học sinh được chuyển đổi chuyên đề sau 10 ngày kể từ ngày đăng kí sang một trong các chuyên đề trên cùng khóa học với mức phí 100.000đ.

Điều kiện áp dụng:

 • Chuyển đổi sau 10 ngày kể từ khi đăng ký khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng).
 • Hoặc chuyển đổi sau 10 ngày kể từ ngay khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Chỉ được chuyển đổi combo PEN trước thời điểm khai giảng PEN I.
 • Học chưa quá 20% số bài giảng trong khóa học.
 • Thời gian chuyển đổi trước 2/3 thời gian tính từ lúc đăng ký đến lúc bế giảng hoặc trước khi bế giảng 30 ngày, tùy điều kiện nào thỏa mãn trước

Phí chuyển đổi: 100.000đ

1.2.3.2. Đối với khóa học/nhóm khóa học

Nội dung: học sinh được chuyển đổi khóa học/nhóm khóa học (combo) sau 10 ngày kể từ ngày đăng kí sang một trong các khóa học/nhóm khóa học (combo) cùng loại trên HOCMAI với mức phí 100.000đ. Ví dụ: PEN-C chỉ được chuyển đổi sang PEN-C, không được chuyển sang Cơ bản 12 hay các khóa khác.

Điều kiện áp dụng:

 • Chuyển đổi sau 10 ngày kể từ khi đăng ký khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng).
 • Hoặc chuyển đổi sau 10 ngày kể từ ngay khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).
 • Chỉ được chuyển đổi combo PEN trước thời điểm khai giảng PEN I.
 • Học chưa quá 20% số bài giảng trong khóa học.
 • Thời gian chuyển đổi trước 2/3 thời gian tính từ lúc đăng ký đến lúc bế giảng hoặc trước khi bế giảng 30 ngày, tùy điều kiện nào thỏa mãn trước

Phí chuyển đổi: 100.000đ

2. Nâng cấp khóa học

Học sinh được nâng cấp từ các chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) mình đã đăng kí lên các khóa học/nhóm khóa học (combo) chứa chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng kí với phí nâng cấp được tính như sau:

Phí nâng cấp = Học phí khóa/nhóm khóa đích – Tổng học phí các chuyên đề/khóa gốc

Trường hợp học phí khóa học/nhóm khóa học đích thấp hơn tổng học phí các chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học gốc học sinh đã đăng kí, số tiền chênh lệch không được hoàn lại vào tài khoản học sinh

Các lưu ý:

 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm nâng cấp
 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc nâng cấp, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

Sau khi có đề minh họa THPT QG 2017, HOCMAI sẽ có phân tích đề minh họa của các môn, hướng dẫn giải đề minh họa của các môn. Đồng thời, HOCMAI cũng tổ chức livestream trên Fanpage để giải đáp các thắc mắc của các em học sinh. Các em học sinh điền vào form để nhận các thông tin rất cần thiết như sau:
* Đề minh họa chính thức từ Bộ GD ĐT + Hướng dẫn giải đề
* Bài phân tích đề cho từng môn + link Video phân tích đề cho từng môn.
* Lịch livestream phân tích đề + hướng dẫn, tư vấn cách học, lộ trình học
* Học sinh được điền câu hỏi thắc mắc để được các thầy cô giải đáp
Điền form để nhận những thông tin hết sức cần thiết và hữu ích tại đây

Tải ứng dụng HOCMAI

HOCMAI miễn phí nhiều khóa học bổ trợ – đề thi thử – phương án học tập và ôn luyện bứt phá 9+ đanh cho học sinh lớp 1-12. Tải & hoàn thành đăng ký tài khoản để nhận ngay những khóa học bổ trợ miễn phí!