Tags Bài với thẻ "xây vững nền tảng"

Tag: xây vững nền tảng

Lớp 11 học tốt, chắc gì đã được khá ở ‘chiến...

Đâu đó có những bạn vừa kết thúc năm lớp 11 hoành tráng với điểm thi cao, đủ điều kiện học sinh giỏi… và...

KHÔNG CÓ KIẾN THỨC NỀN TẢNG, ĐỪNG MƠ ĐẠI HỌC

Đã có hàng vạn thí sinh trượt đại học mỗi năm chỉ vì: không biết hoặc không thực hiện bước xây vững nền tảng...