Tags Bài với thẻ "ôn thi học kỳ 1 lớp 11 môn Lí"

Tag: ôn thi học kỳ 1 lớp 11 môn Lí

Bỏ qua 2 điều này, teen 2k1 khó lòng đạt điểm...

Mới hôm nào còn đang ăn mừng vì hoàn thành bài thi giữa kỳ, thoắt cái kỳ thi cuối học kỳ 1 đã gần...