Tags Bài với thẻ "cách mạng 4.0"

Tag: cách mạng 4.0

Cách mạng 4.0, cơ hội rộng lớn nhưng nguy cơ teen...

“Hơi thở gấp gáp” của cách mạng 4.0 đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng, teen vẫn còn mơ hồ...

Jack Ma: Cách chúng ta dạy con cái hiện tại sẽ...

"Cứ với cách giảng dạy như hiện tại, lớp con cháu của chúng ta sẽ thất nghiệp trong vòng 30 năm tới. Nói về...