Tags Bài với thẻ "bệnh lười học"

Tag: bệnh lười học

Teen 2k2 – trị dứt điểm bệnh lười học trong...

Dấu hiệu dễ thấy của bệnh lười học là ngại dậy sớm học bài, lên lớp lười ghi bài, ở nhà không ôn bài...